Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer kan uw inkomen flink dalen bij arbeidsongeschiktheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u bij ziekte een maandelijkse uitkering ontvangen.

U ontvangt al een uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid.  Afhankelijk van uw beroep en inkomen bespreken we de hoogte van het verzekerde bedrag, de wachttermijn en de dekking.

Neem contact met ons op als u advies wilt over een AOV.

  • Bel mij